15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 fade https://printerypodcast.com 300 4000 1
theme-sticky-logo-alt

ตั้งเป้าผลิตเตียงกระดาษกว่า 4,000 เตียง ส่งโรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร

Printery Podcast
10/01/2021
337 Views
สถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื…
สถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,216 ราย (ข้อมูล วันที่ 9 มกราคม 2564) ถึงแม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่ผู้ติดเชื้อถึง 80% เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ การแยกออกมาดูแลที่โรงพยาบาลสนามจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อใช้พักฟื้น และคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการออกจากชุมชน

โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร หรือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร จำนวน 8 แห่งจึงเกิดขึ้น และแน่นอนว่าความต้องการเตียงเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรายวันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คุณชาธิป ตั้งกุลไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (Thai CPA) สร้างเตียงทางเลือกผลิตจากกระดาษมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าผลิตเตียงกระดาษไม่ต่ำกว่า 4,000 เตียง มูลค่ากว่า 4,000,000 บาท ภายใน 2 สัปดาห์ ดำเนินการผลิตโดยสมาชิกโรงงานผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในประเทศไทย และส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามแล้วบางส่วน

Credit : ภาพจาก Facebook Chathip Ohm

คุณชาธิป ตั้งกุลไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ทำงานร่วมกันมากขึ้น แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมุ่งหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครจะกลับมาได้ในเร็ววัน
Community สำหรับคนรักสิ่งพิมพ์ ข่าว เทคโนโลยี การตลาด ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ทั้งในและต่างประเทศ