15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 fade https://printerypodcast.com 300 4000 1
theme-sticky-logo-alt
Gutenberg

Google ยกย่อง Johannes Gutenberg ผู้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์แบบ Movable Type Printing Press ทำให้หนังสือเข้าถึงง่าย ปฏิวัติการสื่อสาร

Printery Podcast
14/04/2021
183 Views
วันนี้ (14 เมษายน พ.ศ. 2564) Google Doodle ได้เปลี่ยนโล...

วันนี้ (14 เมษายน พ.ศ. 2564) Google Doodle ได้เปลี่ยนโลโก้หน้าแรก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Johannes Gutenberg นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันผู้ริเริ่มแท่นพิมพ์ที่ใช้กับตัวเรียงพิมพ์โลหะ (Movable Type Printing Press)

เทคโนโลยีนี้ทำให้หนังสือผลิตได้จำนวนมากขึ้น และราคาประหยัดขึ้น คนทั่วไปสามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างกว้างขวางและนำไปสู่ “การปฏิวัติข้อมูล” เผยแพร่ความรู้สู่คนทั่วไป เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ Google จึงร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ปีที่พิพิธภัณฑ์ Gutenberg ได้จัดแสดงนิทรรศการย้อนหลังเกี่ยวกับชีวิตของ Johannes Gutenberg

ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1430 นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า Gutenberg เริ่มพัฒนาอุปกรณ์พิมพ์ข้อความที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องที่เขาประดิษฐ์ขึ้น โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องอัดไวน์ที่นำมาดัดแปลงเพิ่มเติม และใช้ตัวอักษรโลหะที่หล่อได้ง่าย มาแทนที่การใช้ตัวอักษร และบล็อกกราฟิกไม้ที่แกะสลักด้วยมือแบบเดิม หมึกที่ใช้เป็นหมึกน้ำมันที่จะยึดติดกับโลหะได้ดี เพื่อกดพิมพ์ทั้งหน้าได้ในครั้งเดียว

ในปี ค.ศ. 1450 การพิมพ์หนังสือภาษาละตินที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของ Gutenberg เกิดขึ้น เขาได้จ้างแรงงานที่ช่วยในการเตรียมงาน และพิมพ์ในแต่ละหน้า เพื่อผลิตหนังสือได้เร็วกว่าที่เคย โดยเพิ่มจำนวนการผลิตได้ถึง 3,600 หน้าต่อวัน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตหนังสือขนาดใหญ่ครั้งแรกในยุโรป แต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือ Gutenberg Bible ในปี ค.ศ. 1455 มี 42 บรรทัดในแต่ละหน้า และมีค่าใช่จ่ายในการผลิตเทียบเท่ากับค่าจ้างเสมียนประมาณ 3 ปี แต่สามารถผลิตได้เร็วและถูกกว่าเอกสารที่เขียนด้วยมือแบบเดิม ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปี

ในศตวรรษที่ 16 มีการพิมพ์หนังสือประมาณ 200 ล้านเล่มจากสิ่งประดิษฐ์ของเขา ทำให้เกิดยุคใหม่ของสื่อสารมวลชน และสื่อแขนงใหม่ ปัจจุบันความรู้และข้อมูลต่างๆ ของ Gutenberg ยังคงอยู่กับ Project Gutenberg ซึ่งเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีหนังสือให้อ่านฟรีกว่า 60,000 เล่ม

 

Community สำหรับคนรักสิ่งพิมพ์ ข่าว เทคโนโลยี การตลาด ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ทั้งในและต่างประเทศ