TREND

3 แนวทางการดำเนินธุรกิจด้วย Creativity และ Digital

ย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤติ Covid-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก และชะลอตัวลง ผู้คนส่วนใหญ่กักตัวอยู่ในบ้าน แต่เพื่อให้การดำรงชีวิตของผู้คนไม่เป็นอุปสรรค บางธุรกิจยังคงต้องขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้สินค้า และบริการยังมีตอบสนองในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ธุรกิจการพิมพ์เองโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ถือเป็นห่วงโซ่หนึ่งที่ต้องขับเคลื่อนต่อแม้ยามวิกฤติก็ตาม แต่อาจต้องปรับตัวให้อยู่บนวิถีใหม่ (New Normal) ของผู้บริโภคมากขึ้น   ในวิถีใหม่ (New Normal) นี้เอง ทำให้ทุกๆ อุตสาหกรรม ต่างพูดถึงการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต แบบที่ว่าอาจต้องคิดใหม่เกือบทั้งหมดเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้ถือเป็นที่มาของ...

เผยเบื้องหลังการเปลี่ยนหน้าแรก The New York Times เป็นชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหน้า

การย้ำเตือนถึงการสูญเสีย ถึงแม้จะใช้ตัวเลข หรือภาพที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับสิ่งนี้ และนี่คือโปรเจคที่ The New York Times ต้องการสื่อสารถึงความสูญเสียในแง่มุมที่ลึกซึ้งแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ที่ผ่านมา การนำเสนอข่าวการเสียชีวิตของหนังสือพิมพ์ในประเทศดูเหมือนจะไม่มีกรอบการสูญเสียชัดเจนที่จะคำนวณและประเมินค่าได้ จึงเป็นที่มาของโปรเจคนี้ โดยหนังสือพิมพ์ The New York Times ต้องการลงรายละเอียดว่า ผู้เสียชีวิตต่างๆเหล่านี้ เป็นใคร ทำอะไร และมีความสำคัญร่วมกับคนในประเทศอย่างไร แทนที่จะเป็นบทความ ภาพถ่าย...
Printery Podcast Group

Hot Topics