15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 fade https://printerypodcast.com 300 4000 1
theme-sticky-logo-alt
Fujifilm Business Innovation

ครั้งแรกในรอบ 58 ปี Fuji Xerox เปลี่ยนชื่อเป็น Fujifilm Business Innovation พร้อมรุกด้านนวัตกรรม

Printery Podcast
07/04/2021
290 Views
เปลี่ยนชื่อครั้งแรกในรอบ 58 ปี Fuji Xerox ประกาศเปลี่ยน...

เปลี่ยนชื่อครั้งแรกในรอบ 58 ปี

Fuji Xerox ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Fujifilm Business Innovation โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ถือเป็นการเปลี่ยนชื่อครั้งแรกในรอบ 58 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดจากการที่ Fuji Xerox ยุติข้อตกลงด้านเทคโนโลยีกับ บริษัท ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยี, Brand Licenses และพื้นที่ในการขาย

Fujifilm มุ่งมั่นที่จะผลักดันนวัตกรรม ทั้งการพัฒนาโซลูชั่น และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วโลก

สื่อสารแบรนด์ใหม่ ผ่าน 2 ฺแคมเปญระดับโลก

ไม่เพียงเท่านั้นการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ Fujifilm Business Innovation ได้ทำการสื่อสารแบรนด์ใหม่ผ่าน 2 ฺแคมเปญระดับโลก อย่าง “NEVER STOP 2021” และ “Accelerate your business success.”

แคมเปญ “NEVER STOP” เปิดตัวครั้งแรกทั่วโลกในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของ Fujifilm ที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญอย่าง “ไม่หยุดยั้ง” อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของ Fujifilm จากผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพ จนกลายเป็นบริษัทที่ช่วยแก้ไขความท้าทายทางสังคมผ่านธุรกิจที่หลากหลาย

แคมเปญ“ NEVER STOP 2021” นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ Fujifilm ที่ช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น แคมเปญนี้เน้นที่โซลูชันของ Fujifilm Business Innovation และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้าน Health Care ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน, การวินิจฉัย และการรักษา และจะเปิดตัวในญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ รวมถึงภูมิภาคและประเทศอื่น เร็วๆ นี้

ส่วนอีกแคมเปญ “Accelerate your business success.” “เร่งความสำเร็จของธุรกิจคุณ” เป็นอีกคุณค่าที่ Fujifilm Business Innovation นำเสนอ โดยนำนวัตกรรมมาช่วยเร่งความเร็ว และประสิทธิภาพในการเข้าถึง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณ

การเปลี่ยนแปลงชื่อ และเหมือนเป็นการรีแบรนด์ใหม่ในครั้งนี้ สะท้อนถึงทิศทางเชิงกลยุทธ์ระดับโลก และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ Fujifilm ได้อย่างชัดเจน

Source :

https://bit.ly/3mlQeIo

https://bit.ly/3t8maCo

Community สำหรับคนรักสิ่งพิมพ์ ข่าว เทคโนโลยี การตลาด ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ทั้งในและต่างประเทศ