15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 fade https://printerypodcast.com 300 4000 1
theme-sticky-logo-alt

Inprint ที่ปรึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ผ่านโครงการ Equity Partnership’s School Network

Printery Podcast
08/04/2021
184 Views
บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (Innovation Print Co.,...

บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (Innovation Print Co., Ltd.) ที่ปรึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์กับเยาวชนผ่านโครงการ  “เครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค” หรือ “Equity Partnership’s School Network” ปีที่ 2 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และ JD CENTRAL (บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากัด)

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการทํางานร่วมกัน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครู และนักเรียนในพื้นที่ชนบท และสถานศึกษาในเขตเมือง ด้วยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยพัฒนาทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี E-Commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurial Skill)

อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ในนามบริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด (Innovation Print Co., Ltd.) ร่วมกับทีมที่ปรึกษา อาจารย์พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ และอาจารย์ ฐิติรัตน์ แก้วผนึกรังษี ได้ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ ก่อนที่จะนำสินค้าไปวางจำหน่ายในช่องทาง E-Commerce และช่องทางอื่นต่อไป

“เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้เด็กไทยในต่างจังหวัด และชนบทมีพัฒนาการมากขึ้น เทียบเท่ากับเด็กในสังคมเมือง หรือเด็กนานาชาติที่มีวิถีชีวิตที่ดีกว่า เพื่อให้เกิดความสมดุลย์กัน” อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม CEO บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด กล่าว

โครงการ Equity Partnership’s School Network ปีที่ 2 มีโรงเรียนในเครือข่าย กสศ. เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน จากความร่วมมือของนักเรียนทั้งสองกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำมาจำหน่ายในช่องทางของ JD CENTRAL สามารถจำหน่ายสินค้าไปได้กว่า 1,000 ชิ้น รวมเป็นยอดขายสูงถึง 400,000 บาท ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน

ถือเป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายในการส่งเสริมทักษะให้กับเด็กรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จากความร่วมมือของภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้ที่มาจากธุรกิจจริง ผู้ประกอบการจริง เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงทักษะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ก็เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนได้ไม่แพ้กัน อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Community สำหรับคนรักสิ่งพิมพ์ ข่าว เทคโนโลยี การตลาด ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ทั้งในและต่างประเทศ